de
Header for World Fire Statistcis no 23-2018
13 Feb 2019

CTIF Brandstatistik Ausgabe Nr. 23 jetzt auf Ungarisch verfügbar

de

Tisztelt Kollégák!

A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a magyar tűz-és katasztrófavédelmi rendszer legmagasabb szintű hivatásos szerveként fontos feladatának tekinti a nemzetközi szervezetekkel történő kapcsolatok és a hagyományok ápolását. Mindenkor kiemelt szerepet szánunk a két-és többoldalú megállapodásoknak, a kiemelt szervezetekkel, és szövetségekkel fennálló kapcsolatoknak.

CTIF News banner

A nemzetközi tűzvédelmi élet egyik motorja a Nemzetközi Tűzoltó Szövetség (CTIF). Magyarország pedig ennek a szervezetnek 1900 óta alapító és azóta is aktív tagja. A BM OKF tovább szeretné erősíteni szerepvállalását a CTIF-ben, amelynek első lépcsőjeként 2011. március 23-án hivatalosan is újjászervezte a CTIF Magyar Nemzeti Bizottságot. A CTIF MNB tagjai a eljes hazai tűzvédelmi területet reprezentálják, függetlenül attól, hogy önkéntes, létesítményi, hivatásos tűzoltókról, a katasztrófavédelem más területén szolgálatot teljesítőkről, vagy az utánpótlást biztosító ifjúsági tűzoltókról van szó. Magyarország növekvő aktivitását mutatja, hogy 2016-ban Budapesten írta alá több ország azt a nyilatkozatot melynek alapján a CTIF Közgyűlése jóváhagyta Magyarország vezetésével a CTIF Tűzvizsgáló Bizottságának megalakítását.

Ezen felül 2019-ben a CTIF Tűzmegelőzési Bizottság, 2020-ban a CTIF Történeti és Dokumentációs Bizottság ülésének ad otthont Budapest.

A munkánk során szükségünk van nemzetközi kitekintésre, hogy lássuk akár Európában, akár a világ Európán kívüli országaiban, milyen felszerelésekkel rendelkeznek, milyen új technológiákat, módszereket fejlesztenek, milyen körülmények között, milyen feladatokat látnak el. E tevékenységről a legkülönbözőbb számadatok, statisztikák nyújtanak egyfajta képet, melyet a CTIF Tűzkár Statisztikai Központja (CFS) 23. alkalommal tett közzé a világ egyes országairól és nagyvárosairól. A tűzkár statisztikát a tagországok által megküldött adatok alapján állítják össze, lehetőséget biztosítva elemzések, értékelések készítésére, tendenciák meghatározására. Ezeket az adatokat, illetve a hozzájuk tartozó magyarázatokat most a BM OKF és a Katasztrófavédelmi Oktatási Központ munkatársainak köszönhetően, a Berlini Tűzoltó Akadémiával együttműködésben, magyar nyelven is elérhetővé tesszük a magyar szakemberek, érdeklődők számára.

A CTIF-CFS 23. kiadványa a 2016. év tűzkár-statisztikai adatait tartalmazza, melyek között Magyarország és Budapest is megjelenik. Az egyes országok tűzvédelmi és statisztikai rendszere azonban jelentősen eltérhet egymástól, lehetnek olyan kategóriák, amelyek egyes országok rendszerében nem értelmezhetőek vagy nem gyűjtik külön ezen adatokat, ezért azok értékelésénél, összehasonlításánál ezt figyelembe kell venni.

Dr. Góra Zoltán tű. vezérőrnagy

főigazgató

tűzoltósági főtanácsos